Info


Časopis Kamarádi

Autor: Sevdalina Kovářová Kostadinova
AutorSevdalina Kovářová Kostadinova
URL
AnotaceNáhled odkazu https://www.zaedno.org/home-kamaradiKamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Časopis je vícejazyčný a srozumitelný pro více jazykových skupin.
Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Časopis Kamarádi je unikátní svojí multijazyčností – v časopise se píše jazyky všech oficiálních národnostních menšin na území ČR. Orientovat se ale v tomto barevném a krásném dětském Babylonu je celkem snadné – komunikačním jazykem je totiž čeština – jazyk, který všechny děti ovládají. Časopis má i interaktivní verze. Na stránkách časopisu stále rozšiřujeme sekci – Hry – kam umisťujeme jazykové a slovní hry a hříčky lokalizované do mnoha jazyků, ale také tematické vědomostní kvízy. Velkou část textů z tištěné verze máme na stránkách čtené rodilými mluvčími – tuto sekci jsme pro přehlednost rozdělili podle jazyků. www.kamaradi.eu
DoporučeníČasopis je určen dětem z jazykově smíšených manželství a z národnostních menšin a jejich rodičům a pedagogům. U těchto dětí podporuje výuku druhého jazyka (ne češtiny), zpřístupňuje, popularizuje a zachovává pestrou škálu národnostních kulturních tradic a jazyků v ČR. Časopis se stal atraktivním a zábavným kamarádem v tištěné podobě, který dětem nabízí možnost poznat sami sebe a svoje kořeny.

Časopis se dostává do rukou i dětem z majoritní společnosti. Tyto děti se jeho prostřednictvím seznámí s odlišnými kulturami a jazyky, které se běžně na školách nevyučují. Seznámí se s tradicemi a zvyky svých menšinových spolužáků a kamarádů, což vede k jejich lepšímu pochopení a následně ke snazšímu začlenění těchto spolužáků do kolektivu ke zvýšení jejich sebevědomí.

Pro rodiče a pedagogy časopis je průvodce a pomocník při výchově vícejazyčných a socio-kulturně odlišných dětí.

Máme ohlasy také od organizací, které se zabývají začleňováním cizinců do naší společnosti (integrační centra), kde časopis používají de facto naopak – při výuce češtiny.
JazykČeština
Zařazení odkazu
  • Základní vzdělávání » Výuka » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk
  • Základní vzdělávání » Výuka » Průřezová témata » MKV
Klíčová slovamultikulturní výchova, národnostní menšiny, cizinci v čr, jazyky
 
Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
INFO
Publikován: 11. 02. 2019
Zobrazeno: krát
Profil autora
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení odkazu :

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení odkazu :
Hodnotit odkazy mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení odkazu : 5
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 4
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 3
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 2
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 1
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny odkazy jsou publikovány pod licencí Creative Commons.