Info


Portál pro výuku práv dětí

Autor: Petr Koubek
AutorPetr Koubek
URL
AnotaceNáhled odkazu http://www.eycb.coe.int/compasito/Portál Compasito je zaměřen na vzdělávání v oblasti lidských práv. Vznikl pod patronací Rady Evropy. Představuje ucelený didaktický přístup k výuce práv dítěte. Obsahuje úvod, odborné texty pedagogické a právní, a to v angličtině, francouzštině a ruštině. Stránky nabízejí též více než 30 výukových aktivit s didaktickým materiálem a texty týkajícími se práv člověka a dětských práv, upravenými pro děti od 8 do 12 let.
DoporučeníStránky mohou být doplňkem pro přípravu učitele, který vyučuje právní souvislosti lidského života, práva dětí, ale také angličtinu a další cizí jazyky. Portál nabízí též ucelený návod pro plánování výuky výchovy k občanství na celé pololetí, a to anglicky (a jiném cizím jazyce), za použití přístupu CLIL nebo i v češtině. Může ale posloužit též jako podklad pro tvorbu a inovace školního kurikula.
JazykAngličtina
Zařazení odkazu
  • Základní vzdělávání » Výuka » Člověk a společnost » Výchova k občanství » Stát a právo
  • Základní vzdělávání » Kurikulum » Proces tvorby
  • Základní vzdělávání » Výuka » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
  • Základní vzdělávání » Výuka » Průřezová témata » VDO
Klíčová slovapráva dětí, lidská práva, mezinárodní dohody o lidských právech, občanská výchova, společenskovědní gramotnost, výukové situace, plánování výuky, tvorba ŠVP, Rada Evropy
 
Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
INFO
Publikován: 02. 03. 2011
Zobrazeno: 3727krát
Profil autora
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení odkazu : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení odkazu : 5.0000
Hodnotit odkazy mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení odkazu : 5
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 4
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 3
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 2
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 1
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny odkazy jsou publikovány pod licencí Creative Commons.