Info


Estetická výchova

Autor: Jiří Přivřel
AutorJiří Přivřel
URL
AnotaceNáhled odkazu http://www.estetickavychova.czAutoři webu Estetická výchova upozorňují na zajímavé knihy a akce, předkládají různá zamyšlení nad estetickou výchovou. V neposlední řadě pak nabízejí návrhy estetickovýchovných lekcí.
DoporučeníWebové stránky doporučuji (nejen) všem učitelům estetickovýchovných předmětů, ale i předmětů s humanitním zaměřením. Nakonec mohu webové stránky doporučit i těm, kteří se o estetickou výchovu zajímají teoreticky a chtějí se nechat inspirovat, případně podělit o své názory.
JazykČeština
Zařazení odkazu
  • Základní vzdělávání » Výuka » Umění a kultura » Výtvarná výchova
  • Základní vzdělávání » Výuka » Jiné vzdělávací obory
  • Gymnaziální vzdělávání » Výuka » Umění a kultura » Výtvarný obor » Umělecká tvorba a komunikace
  • Základní umělecké vzdělávání » Výuka » Výtvarný obor » Výtvarné vyjádření
  • Základní umělecké vzdělávání » Výuka » Výtvarný obor » Výtvarná kultura
Klíčová slovaestetická výchova, návrhy lekcí, didaktika estetické výchovy, umění a kultura
 
Komentáře RSS komentářů odkazu
1.Autor: Jiří PřivřelVloženo: 01. 03. 2014 14:08

Za půlroku práce se autorům na webové stránky Estetické výchovy podařilo přispět mnoha podnětnými články.

V rámci rubriky "Akce, knížky a jiné zdroje" upozornili na inspirativní knihy ("Umění vnímat umění", "Kraď jako umělec", "Edukační potenciál muzea", "Cesta k přednesu" či "Zbývá jen hluk"). Poreferovali o workshopech (Ateliér 15+ Muzea umění Olomouc, workshopy České filharmonie), o projektech souvisejících s EV (Moderní dějiny, Výtvarníci v československých legiích), ale také představili různé výukové metody (tvůrčí psaní, storytellin, zážitková pedagogika).

Rubrika "Přemýšlení o estetické výchově" pak přináší spíše teoretické články, které mohou být inspiratiivní pro praxi. Články o tom, co je to estetická výchova, jaké jsou její cíle, obash a pojetí. Autoři také neopomenuli často diskutabilní hodnocení v estetickovýchovných předmětech.

Asi nejcennější z celého webu jsou pak samotné lekce z rubriky "Návrhy lekcí". Některé lekce jsou autory přejaté, odkazují na ně jako na příklad dobréc praxe. Jsou to lekce jako "Muzikál a muzikálová tvorba" nebo "Dante detektivní". Některé lekce byly napsány studenty předmětu Didaktika estetické výchovy na FF MUNI v Brně (lekce" Zelená architektura", "Street-art" či "Jiří Sopko"). Řada lekcí pak ovšem pochází přímo z pera samotných autorů webu: "Umění a svoboda", "Kniha jako užité umění", "Adaptace" nebo kubistická lekce "Úhel pohledu" či její fauvistický doplněk "Šelmovství barev".

Domnívám se, že webové stránky nabízí pestrou a bohatou paletu témat spadajích do oblasti estetické výchovy, a že jejich uživatel se má čím inspirovat.

 

 

INFO
Publikován: 03. 12. 2013
Zobrazeno: 6615krát
Profil autora
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení odkazu : 2.25

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení odkazu : 3.0000
Hodnotit odkazy mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení odkazu : 5
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 4
1 uživatel Hodnocení odkazu : 3
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 2
zatím nikdo Hodnocení odkazu : 1
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny odkazy jsou publikovány pod licencí Creative Commons.